Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

Concert hall
friday
12 January 2018 | time:19:30
Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

Programme

Georg Friedrich HändelAcis and Galatea HWV 49a

Czas trwania koncertu ok. 80 min.

Uważany dziś za angielskiego kompozytora pochodzenia niemieckiego Georg Friedrich Händel (1685-1759) po raz pierwszy przybył do Londynu jesienią 1710 roku, by dwa lata później osiąść już tam na stałe. Acis and Galatea HWV 49a było jego pierwszym dziełem dramatycznym w języku angielskim. Ta pastoralna serenata oparta na Metamorfozach Owidiusza (libretto J. Gaya, J. Hughesa, A. Pope’a i J. Drydena) powstała w okresie, gdy kompozytor pracował dla Jamesa Brydgesa, księcia Chandos. Pierwsze jej wykonanie miało miejsce prawdopodobnie latem 1718 roku w jego rezydencji w Cannons, nie wiadomo czy w wersji scenicznej czy koncertowej. Wkrótce po prapremierze dzieło to chętnie grały w rozmaitych londyńskich teatrach zarówno profesjonalne, jak i amatorskie zespoły, już w 1722 roku większą jego część wydano drukiem. Za życia Händla Acis and Galatea stało się jego najczęściej wykonywanym utworem dramatycznym, popularność ta nie zmalała także w wieku XIX i XX.

Kompozytor wielokrotnie przerabiał to pierwotnie jednoaktowe dzieło, powiększając jego rozmiary do dwóch i trzech aktów. Ta ostatnia wersja, z 1732 roku, zawierała także fragmenty z jego włoskiej kantaty Aci, Galatea e Polifemo HWV 72 z 1708 roku. Jako hybrydę angielsko-włoską Händel wykonywał ją kilkakrotnie do 1741 roku, jednak publiczności angielskiej bardziej odpowiadała dwuaktowa homogeniczna wersja angielska i tak serenatę tę wykonuje się także dzisiaj. W 1788 roku Acis and Galatea doczekała się jeszcze kolejnej aranżacji, dokonanej ręką samego W.A. Mozarta.

Gatunek serenaty stoi na pograniczu kantaty i opery, dlatego Acis and Galatea zwana jest czasem małą operą. Utwór otwiera jednoczęściowa uwertura, po której następują recytatywy, arie i chóry, te ostatnie występują w liczbie znacznie większej niż w ówczesnych operach, stąd pewne analogie do typowo angielskiej formy scenicznej zwanej maską. Kompozytor oparł się tu na modelu angielskich oper pastoralnych J.Ch. Pepuscha i J.E. Galliarda, nawiązał też do muzyki scenicznej Henry’ego Purcella. Händlowska Acis and Galatea należy do najwybitniejszych angielskich oper pastoralnych epoki baroku.

Piotr Wilk

Conductor

Performers

Mhairi Lawson Galatea, sopran
Robert Murray Acis, tenor
Jeremy Budd Damon, tenor
Tom Robson Corydon, tenor
Ashley Riches Polyphemus, bas

Ticket prices

30 zł 40 zł 60 zł 70 zł

Subscription