THE 7TH FESTIVAL OF PREMIERES POLISH MODERN MUSIC / NOSPR / Szymon Bywalec

Concert hall
sunday
26 March 2017 | time:12:00
THE 7TH FESTIVAL OF PREMIERES POLISH MODERN MUSIC / NOSPR / Szymon Bywalec

Programme

Piotr Radko – Medytacja wielkanocna na orkiestrę smyczkową

Krzesimir Dębski  Musicophilia II na akordeon i orkiestrę

Adrian Konarski - Introdukcja i Aria na sopran i orkiestrę do słów Roberta Kasprzyckiego

Hyewon Lee – Gut na orkiestrę

Conductor

Performers

NOSPR

Ticket prices

5 zł 10 zł