THE 7TH FESTIVAL OF PREMIERES POLISH MODERN MUSIC / NOSPR / Alexander Humala

Concert hall
saturday
25 March 2017 | time:19:30
THE 7TH FESTIVAL OF PREMIERES POLISH MODERN MUSIC / NOSPR / Alexander Humala

Programme

Jacek Domagała – Normandia

Hanna Kulenty- Majoor – Viola Concerto No. 1

PRASQUAL - MASHRABIYYA na rożek angielski/obój, waltornię, 93 muzyków orkiestrowych w 6 grupach przestrzeni i muzykę elektroniczną

 

 

 

Prawykonanie utworu Prasquala dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Conductor

Performers

NOSPR, realizacja warstwy elektronicznej: PRASQUAL
Daniel Costello French horn

Ticket prices

5 zł 10 zł