NOSPR / Alexander Liebreich / Festiwal Katowice Kultura Natura

Concert hall
friday
12 May 2017 | time:19:30
NOSPR / Alexander Liebreich / Festiwal Katowice Kultura Natura

Programme

Arnold SchönbergFriede auf Erden na chór a cappella (ca. 8’)

Joseph Haydn – Symfonia g-moll nr 39 (ca. 21’)

Karol Szymanowski – Kantata Demeter (ca. 10’)

***

Arnold Schönberg – Drabina Jakubowa (ca. 45’)

 

Przed koncertem, o godz. 18.45 Towarzystwo Przyjaciół NOSPR zaprasza do sali kameralnej na spotkanie z Lilianną Moll, która omówi wykonywane tego wieczoru utwory

 

Arnold Schönberg (1874-1951) – jak jego mistrz, Gustav Mahler – był naturą na wskroś religijną. Ale podczas gdy Mahler porzucił swe żydowskie korzenie, szukając religijności uniwersalnej i bezwyznaniowej, to Schönberg, począwszy od lat 1920, nie bez wpływu okoliczności politycznych, coraz silniej utożsamiał się ze starotestamentowym narodem wybranym, czego najważniejszym przejawem jest jego opus magnum, czyli nieukończona opera Mojżesz i Aron (1923-1937).

Niewielkich rozmiarów kantata Friede auf Erden (1907, wersja z orkiestrą 1911), ostatnia tonalna kompozycja Schönberga, do słów Conrada Ferdinanda Meyera, jest rodzajem idylli czy też utopii (w roku 1923 Schönberg pisał, że to „iluzja na chór mieszany”). Tekst odnosi się do Bożego Narodzenia: pokój Chrystusa położy kiedyś kres wszelkim wojnom.

Nieukończone oratorium Drabina Jakubowa (1915-1926, 1944) jest centralnym dziełem okresu tzw. „muzyki światopoglądowej” Schönberga. Tu po raz pierwszy zwrócił się ku tematyce religijnej. Biblijny temat snu Jakuba, w którym patriarcha widzi aniołów poruszających się w górę i w dół drabiny sięgającej nieba, znalazł wykładnię rzadko spotykaną, aczkolwiek starożytną (obecną już u Orygenesa). Oto jesteśmy świadkami procesu reinkarnacji. Dzięki rozmowom z archaniołem Gabrielem dusze przyswajają nauki płynące z doświadczeń minionego życia, zanim powrócą na ziemię w nowej postaci cielesnej. Kolejne grupy istot (Niezadowoleni, Wątpiący, Radośni, Obojętni, Pokorni) oraz dusze indywidualne (Powołany, Buntownik, Bojownik, Wybrany, Mnich, Umierający) pozwalają Schönbergowi zarysować całe spektrum postaw i wyartykułować wizję duchową na miarę swojej epoki.

Karola Szymanowskiego (1882-1937) kantata Demeter (1917) należy do dzieł niesłusznie zapomnianych. Być może „zawinił” tekst jego siostry, Zofii, pełen młodopolskich clichés: to lament greckiej bogini, daremnie szukającej swej córki, Kory, w kosmosie pustym i zimnym, zakończony przywołaniem Nirwany. Muzyka, pełna niuansów, opromienia go aurą tyleż tragiczną, co czarodziejską, w której znać echa najwybitniejszych partytur Szymanowskiego owego czasu: III Symfonii, I Koncertu skrzypcowego czy Mitów. [Marcin Trzęsiok]

Conductor

Performers

NOSPR, Kowieński Chór Państwowy, Petras Bingelis (przygotowanie chóru), Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Anna Szostak (przygotowanie chóru)
Dietrich Henschel Gabriel, baryton
Michael Pflumm Ein Berufener, Ein Aufrührerischer, tenor
Martin Snell Ein Ringender, baryton
Stephan Genz Der Auserwählte, baryton
Kurt Azesberger Der Mönch, tenor
Agata Zubel Der Sterbende, sopran
Yeree Suh Die Seele, sopran

Ticket prices

25 zł 30 zł 35 zł 45 zł

Subscription