The New Music Orchestra / Silesian classics

Chamber hall
sunday
22 March 2015 | time:18:00
The New Music Orchestra / Silesian classics

Programme

Bolesław  SzabelskiAphorisms 9

Edward BogusławskiIntonations for chamber orchestra

Jan Wincenty HawelThree Poems to Lyrics from Miłosz’s  Poetry, Op.18  for soprano and chamber orchestra

Henryk Mikołaj GóreckiLittle Requiem for a Certain Polka, Op.66

Edward BogusławskiSequences for soprano and chamber ensemble  (world premiere)

Jan Wincenty HawelTriompho. Ite missa est from Missa concertante ...Op.145 (world premiere)

Bolesław Szabelski, kompozytor i organista, był jedną z najważniejszych postaci w muzyce polskiej XX wieku i jednocześnie założycielem tzw. śląskiej szkoły kompozytorskiej. Ci, którzy mieli z nim kontakt, podkreślali jego otwartość na wszystko to, co nowe w muzyce współczesnej. Jego kompozycje, które przez lata były niedostępne dla słuchaczy, dziś są ponownie nagrywane, wydawane i prezentowane odbiorcom. Szabelski ponadto był znakomitym pedagogiem i choć nie należał do wylewnych osób (w środowisku zwykło się mówić o nim ‘milczek’), miał niezwykłą osobowość i wykształcił wielu znakomitych kompozytorów. Podczas koncertu zaprezentowana zostanie twórczość Bolesława Szabelskiego i jego najwybitniejszych wychowanków: Henryka Mikołaja Góreckiego, Jana Wincentego Hawela oraz Edwarda Bogusławskiego. Żadnego z nich nie trzeba przedstawiać szerzej, bowiem ich dorobek jest znany, a w ostatnich latach muzyka tego pokolenia przeżywa prawdziwy renesans. Rangę koncertu podnosi fakt, że tego wieczoru dwie kompozycje będą miały swoje prawykonanie: Triompho. Ite missa est z Missa concertante… Jana Wincentego Hawela oraz Sekwencje na sopran i zespół kameralny zmarłego ponad dekadę temu Edwarda Bogusławskiego. [Magdalena Stochniol]

Conductor

Performers

The New Music Orchestra, Cantus Floridus

Ticket prices

10 zł