The New Music Orchestra / Electronics

Chamber hall
sunday
8 February 2015 | time:18:00
The New Music Orchestra / Electronics

Programme

Elżbieta SikoraSouth Shore. Concertino in three movements for electric blue harp

Paweł Hendrich – Emergon αβ

Krzysztof Wołek Eppur si muove for soprano, chamber ensemble and fourcanals-spatial-live and recorded electronics

Jarosław Mamczarski – Microconcerto IV (world premiere)

Muzyka elektroniczna pozostaje w centrum zainteresowania wielu kompozytorów już od lat 50. minionego wieku. Zupełnie świeże i nieznane dotychczas brzmienia, jakie oferuje to nowe medium, z różnym natężeniem zajmowało niemal wszystkich współczesnych twórców. Istotnym estetycznie elementem jest również połączenie instrumentów akustycznych z efektami tworzonymi elektronicznie, pozwalające stworzyć zupełnie nową paletę barw muzycznych, tak interesującą z punktu widzenia kompozytora.
Tego wieczoru przedstawiony zostanie utwór South Shore na harfę blue i orkiestrę jednej z najwybitniejszych polskich kompozytorek – Elżbiety Sikory. Sikora studia w zakresie kompozycji odbyła w Warszawie, a następnie kształciła się u Pierre’a Schaeffera oraz w Centrum Badawczo-Koordynacyjnym Akustyki i Muzyki IRCAM w Paryżu. Od 1981 r. mieszka we Francji. Podczas koncertu zaprezentowana zostanie również twórczość młodszego pokolenia: wrocławskiego kompozytora Pawła Hendricha oraz dwóch absolwentów katowickiej Akademii Muzycznej, Jarosława Mamczarskiego oraz Krzysztofa Wołka.
Partię solową w koncercie Elżbiety Sikory realizować będzie harfistka Anna Sikorzak-Olek – wybitna solistka i kameralistka, specjalistka od muzyki XX i XXI wieku. Anna Sikorzak-Olek ma w swoim repertuarze szereg koncertów harfowych, m.in. Witolda Lutosławskiego, Bogusława Schaeffera, Piotra Mossa. Wielokrotnie uczestniczyła w takich festiwalach, jak: Warszawska Jesień, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Poznańska Wiosna Muzyczna czy Festiwal Współczesnej Muzyki Polskiej we Wrocławiu. [
Magdalena Stochniol]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

 

 

Conductor

Performers

The New Music Orchestra
Anna Sikorzak-Olek harp
Karolina Brachman soprano
Marcin Wierzbicki realization of electronics
Paweł Hendrich realization of electronics
Krzysztof Wołek realization of electronics
Jarosław Mamczarski realization of electronics

Ticket prices

10 zł