NOSPR / Simone Young / Elena Bashkirova

Concert hall
friday
22 November 2019 | time:19:30
NOSPR / Simone Young / Elena Bashkirova

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart Koncert fortepianowy C-dur KV 467 [ca. 30']

Anton BrucknerIII Symfonia d-moll (wersja oryginalna) [ca. 65']

Prawykonanie poprzedniego, XX Koncertu fortepianowego Mozarta odbyło się 11 lutego 1785 roku w wiedeńskim Haus zur Mehlgrube. Na rękopisie kolejnego, w tonacji C-dur, kompozytor zanotował „nel febbraio 1785”, z czego można wyciągnąć wniosek, że zabrał się do pisania jeszcze w tym samym miesiącu. W katalogu dzieł ukończonych figuruje pod datą 9 marca, wszystko więc wskazuje, że utwór powstał w niespełna cztery tygodnie. Jedno z najbardziej „operowych” dzieł instrumentalnych Mozarta, z rozmarzonym, cudownie śpiewnym Andante i wyrazistym dialogiem fortepianu z orkiestrą w Allegro vivace assai, doczekało się prawdziwej popularności dopiero w XX wieku. Sam Mozart cenił je wszakże na tyle wysoko, by jeden z jego motywów wykorzystać później w 40. Symfonii. Bruckner nie dorównywał wielkiemu klasykowi ani spontanicznością, ani wiarą we własne możliwości. Swoją III Symfonię, olśniewającą nowatorstwem i złożonością konstrukcji, przerabiał aż sześciokrotnie. Opublikował ją dopiero w 1890 roku, siedemnaście lat po ukończeniu wersji pierwotnej, odrzuconej przez Filharmonię Wiedeńską jako „niewykonalna”. Czas zweryfikował obydwa arcydzieła: owoc spontanicznego geniuszu Mozarta i plon nieśmiałego geniuszu Brucknera. 

​[Dorota Kozińska]

Conductor

Simone Young

Performers

Elena Bashkirova piano

Ticket prices

25 zł 40 zł 55 zł 90 zł

Subscription