NOSPR / Bertrand de Billy / Pascal Rogé

Concert hall
thursday
6 February 2020 | time:19:30
NOSPR / Bertrand de Billy / Pascal Rogé

Programme

Albert RousselFragmenty symfoniczne z baletu-pantomimy „Uczta pająka”

Camille Saint-Saëns V Koncert fortepianowy F-dur „Egipski” op. 103

César Franck Symfonia d-moll

„Koniec XIX wieku w apogeum kultury zrodził trujące kwiaty dekadencji, ale nie kwitną one zbyt długo. Rasa łacińska, która stworzyła dawną europejską kulturę, w której nigdy nie została przerwana więź z antykiem, poczuła wielkie zmęczenie, nastąpiło wyczerpanie sił życiowych. Francuska dekadencja była ostatnim wspaniałym owocem twórczości kulturalnej tej wielkiej i starzejącej się rasy” – pisał Mikołaj Bierdiajew, rosyjski filozof personalista, w swoim eseju o kryzysie sztuki, opublikowanym w 1918 roku (przytoczony fragment w przekładzie Miłki Malzahn). O tyle miał słuszność, że inwencja francuskich kompozytorów przełomu stuleci zrodziła kwiaty wspaniałe, cudownie pachnące i olśniewające różnorodnością. Symfonię d-moll, jedyną w dorobku Francka, w obliczu rosnących nastrojów antyniemieckich uznano niemal za symbol zdrady narodowej – mimo przełamania „germańskiego” dogmatu formy swobodnym wdziękiem rodzimej tradycji romantycznej. W swoim ostatnim koncercie fortepianowym Saint-Saëns ruszył na Wschód, malując Egipt z wyobrażeń dekadenckiego orientalisty odniesieniami do muzyki jawajskiej, hiszpańskiej i arabskiej. Roussel wysnuł impresjonistyczno-symboliczną opowieść o niedoszłej uczcie pająka zabitego przez modliszkę, którego agonii towarzyszy i tak nieunikniona śmierć jętki jednodniówki. Nie we wszystkim Bierdiajew miał rację: kwiaty francuskiej dekadencji kwitną po dziś dzień i nie wykazują objawów wyczerpania sił życiowych.

[Dorota Kozińska]

Conductor

Bertrand de Billy

Performers

Pascal Rogé piano

Ticket prices

15 zł 25 zł 35 zł 60 zł

Subscription