NOSPR / Szymon Bywalec / 8. Festiwal Prawykonań - Polska Muzyka Najnowsza

Concert hall
sunday
31 March 2019 | time:12:00
NOSPR / Szymon Bywalec / 8. Festiwal Prawykonań - Polska Muzyka Najnowsza

Programme

Sonia Brauhoff –  Septem verba ... na orkiestrę symfoniczną

Adrian Robak – Koncert na tubę i orkiestrę      

Grzegorz PieniekTo the Other Side na wielką orkiestrę symfoniczną

 

Wszystkie utwory znajdujące się w programie koncertu są prawykonaniami.

 

 

 

 

 

Prawykonania utworu Adriana Robaka i Grzegorza Pieńka dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Prawykonanie utworu Grzegorza Pieńka dofinansowano ze środków SKE AustroMechana.

Conductor

Performers

Ticket prices

10 zł