Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / śpiew / I etap

saturday
15 September 2018 | time:10:30
Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / śpiew / I etap

Performers

uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w kategorii śpiew