Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / skrzypce / I etap

monday
10 September 2018 | time:13:30
Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / skrzypce / I etap

Programme

Bezpłatne wejściówki na przesłuchania do odbioru w kasie NOSPR
oraz w Akademii Muzycznej.

Performers

uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w kategorii skrzypce