Camerata Silesia / Dni Pēterisa Vasksa

Chamber hall
saturday
15 December 2018 | time:19:30
Camerata Silesia / Dni Pēterisa Vasksa

Programme

Pēteris Vasks
„Plainscapes” na chór mieszany, skrzypce i wiolonczelę
„The Fruit of Silence” na chór mieszany i fortepian
„Pater Noster” na chór mieszany a cappella
„Dona nobis pacem” na chór mieszany i organy
„Laudate Dominum” na chór mieszany i organy