Chamber ensembles of NOSPR

Chamber hall
thursday
9 October 2014 | time:19:30
Chamber ensembles of NOSPR

Programme

The Opening Festival


André Caplet – Quintet for piano, flute, oboe, clarinet and bassoon

Wojciech Kilar – Quintet for Woodwind Instruments

Francis Poulenc – Sextet for piano and woodwind quintet 

André Caplet (1878-1925) znany jest jako współpracownik Debussy’ego, który powierzał mu sporządzanie orkiestrowych wersji swoich utworów fortepianowych (np. cyklu Kącik dziecięcy). Caplet komponował także samodzielnie, realizując wiele nowatorskich pomysłów. Kwintet z czasów studiów w Paryskim Konserwatorium przyniósł Capletowi słynną Nagrodę Rzymską. Jest to klasyczny czteroczęściowy cykl utrzymujący się w repertuarze dzięki niebanalnej inwencji melodycznej (zwłaszcza w zakresie tematów lirycznych) i ciekawej, polifonizującej fakturze. Caplet nawiązuje zarówno do tradycji polifonii renesansu, jak do francuskich tańców dworskich. Z faktury partii fortepianowej i nastroju kolejnych części przebija upodobanie do klimatu impresjonizmu.

Dziełem dwudziestolatka jest także Kwintet Wojciecha Kilara (1932-2013), dla odmiany wpisujący się w horyzont neoklasycyzmu, nurtu muzyki zainicjowanego ok. 1920 r. przez Igora Strawińskiego i propagowanego przez słynną paryską nauczycielkę kompozycji, Nadię Boulanger. Twórca Kwintetu należał do grona jej uczniów w  Ecole Normale de Musique, swoją jedyną kompozycję kameralną skomponował jednak już kilka lat przed studiami we Francji. Zapowiada ona ponadto jego późniejsze przywiązanie do muzyki podhalańskiej.

Początek Sekstetu Francisa Poulenca (1899-1963), kompozytora z tzw. Grupy Sześciu, wielu słuchaczom pamiętającym jeszcze pierwsze lata Telewizji Polskiej, wyda się znajomy, gdyż wykorzystany został jako sygnał Kobry – telewizyjnego teatru sensacji. Narracja utworu może kojarzyć się z konwencją groteski, przynosi jednak także momenty o pogłębionej ekspresji, jak choćby fragment rozpoczynający się marzycielskim solo fagotowym. Podobny nastrój powraca w części środkowej, finał natomiast przenosi słuchaczy ponownie w klimat scherzowo-kabaretowy. [Aleksandra Konieczna]

Performers

Joanna Dziewior flute
Karolina Stalmachowska oboe

Ticket prices

10 zł