Wtorkowy Klub Jazzowy / Koncert studentów Katedry Muzyki Współczesnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie

Chamber hall
tuesday
13 November 2018 | time:19:30
Wtorkowy Klub Jazzowy / Koncert studentów Katedry Muzyki Współczesnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie

Programme

Kuba Banaszek Quartet
Marcin Konieczkowicz – saksofon altowy
Jakub Banaszek – fortepian
Kamila Drabek – kontrabas
Kacper Kaźmierski – perkusja

 

AM Jazz Septet
Marcin Ślusarczyk – saksofon sopranowy
Szymon Ziółkowski – saksofon altowy
Bartłomiej Noszka – saksofon tenorowy
Marcin Konieczkowicz – saksofon barytonowy
Jakub Banaszek – fortepian
Kamila Drabek – kontrabas
Grzegorz Pałka – perkusja

 

Big Band AM pod dyrekcją Wojciecha Groborza (19 osób)

 

Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie

 

kontynuuje działalność Katedry Interpretacji Muzyki Współczesnej, założonej przez prof. Adama Kaczyńskiego w 1990 roku. Zajęcia dydaktyczne pracowników Katedry obejmują prowadzenie przedmiotu praktyka wykonawcza muzyki współczesnej dla studentów Wydziału Instrumentalnego, a od roku 2007 klas instrumentalnych (trąbka, puzon, saksofon, flet, fortepian, kontrabas, perkusja) i zespołowych oraz przedmiotów specjalistycznych w zakresie muzyki jazzowej. Program nauczania muzyki współczesnej, w formie zajęć praktycznych, obejmuje wszystkie najważniejsze kierunki muzyki XX i XXI wieku, kameralistykę, a także większe zespoły instrumentalne i wokalne z dyrygentem. Nowy zapis muzyczny, m.in. notacja graficzna, nowe poszukiwania dźwiękowe, preparacja instrumentów i nowe idee z pogranicza muzyki, teatru instrumentalnego i happeningu, to tylko część kierunków współczesnego warsztatu wykonawczego, jaki realizowany jest w ramach zajęć dydaktycznych.

 

Katedra prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową i naukową dotyczącą warsztatu kompozytorskiego i problematyki wykonawczej muzyki współczesnej, jazzowej i perkusyjnej. W latach 1993-2002 organizowane były międzynarodowe festiwale muzyczne „Write & Play” poświęcone współczesnej muzyce różnych krajów, m.in. jak: Dania, Włochy, Holandia, Szwajcaria, USA.

 

Od momentu objęcia kierownictwa przez prof. Jana Pilcha Katedra uczestniczy również w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Źródła i Inspiracje” i jest inicjatorem projektów cyklicznych takich jak „Jazz w Akademii”, Warsztaty Kompozytorsko-Wykonawcze, lekcje mistrzowskie i seminaria, prowadzone przez wykładowców zagranicznych (USA, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania). Projekt pod nazwą „Musical Coexistance” – międzynarodowa sesja naukowa połączona z warsztatami i koncertami, która odbyła się w lutym 2010 roku, spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy i uczestników, a także pochlebnymi recenzjami i opiniami środowiska muzycznego. W latach 2012-14 Katedra prowadziła międzynarodowy projekt pod nazwą ASTAPER, we współpracy z uczelniami muzycznymi z Valencii, Freiburga i Padwy, a także krakowską Wyższą Szkołą Teatralną i Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Tematyką były „Podstawy antropomotoryki i techniki scenicznej w grze na instrumentach perkusyjnych”. Podczas trwania projektu odbyło się ponad 10 koncertów, a całość została udokumentowana publikacją zawierającą wygłoszone wykłady, a także rejestracje DVD koncertów i zajęć warsztatowych.

 

W wieloletniej historii Katedry, wykłady i lekcje mistrzowskie prowadzili wybitni pedagodzy i instrumentaliści m.in.: Bertel Krarup, Per Erland Rassmussen, Ada Gentile i Vittorio Fellegara, Martin Joste, Krzysztof Knittel, Daniel Weissberg, Barbara Jazwinsky, Adam Wodnicki, Carl Bergstrom-Nielsen, Yuko Kawai, Adam Kaczyński, Krzysztof Olczak, Sigfried Mauser, Paul Sacher, Krystyna Moszumańska-Nazar, Piotr Grella-Możejko, Carl Humphries, Dinu Ghezzo, David Eddleman, Marek Stachowski, Chang-Min Park, Adam Walaciński, Isidore Rudnick, Rick Van Matre, Bryan Corbett, Marek Dykta, Nick Petrella, John Wilkins, Victor Mendosa, Dariusz Terefenko, Eddie Henderson, Rusty Jones, Willem von Hombracht, Rosario Juliani, Eric Mariental, Chuck Israels.

 

Big Band Akademii Muzycznej w Krakowie

 

W roku 2004 z inicjatywy prof. Jana Pilcha i st. wykł. Andrzeja Czechowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie wprowadzony został nowy przedmiot: big band. Tak więc po wielu latach przerwy od ostatnich prób, dzięki decyzji św.p. Jego Magnificencji Rektora – prof. Marka Stachowskiego idea powołania akademickiej orkiestry jazzowej stała się faktem dokonanym. Do prowadzenia zespołu Akademia zaprosiła doświadczonego bandleadera i pianistę – Wojciecha Groborza. Repertuar Big Bandu Akademii osadzony jest w samej osi tradycji jazzu, bez żadnych ukłonów w komercyjną stronę, co charakterystyczne jest dla tzw. szkolnych zespołów estradowych. Obecnie Big Band AM jest głównym zespołem jazzowym istniejącej od 2006 Katedry Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie.

Performers

Kuba Banaszek Quartet, AM Jazz Septet, Big Band AM pod dyrekcją Wojciecha Groborza

Ticket prices

5 zł