Beata Bilińska / Krakowski Kwintet Dęty / Muzyka polska za mało znana

Chamber hall
friday
23 March 2018 | time:19:30
Beata Bilińska / Krakowski Kwintet Dęty / Muzyka polska za mało znana

Programme

Aleksander TansmanLa danse de la sorcière na kwintet dęty i fortepian

Artur Malawski Morskie Oko z cyklu Żywioły Tatr na kwintet dęty

Marcel Chyrzyński – Trzy preludia na klarnet i fortepian

Krzesimir Dębski Cantabile in h

Zbigniew Bargielski Fonoplasticon na kwintet dęty i fortepian

Mikołaj Górecki Burlesca na kwintet dęty i fortepian (prawykonanie)

                            – Dedykacja dla Beaty Bilińskiej i Krakowskiego Kwintetu Dętego

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Ticket prices

20 zł