Camerata Silesia / Extempore / Święta Cecylia

Chamber hall
saturday
25 November 2017 | time:19:30
Camerata Silesia / Extempore / Święta Cecylia

Programme

Henry Purcell –

Oda na dzień św. Cecylii Welcome to All the Pleasures Z 339

Sonata triowa a-moll Z 804

Georg Friedrich Händel

Sonata triowa g-moll HWV 393

Krzysztof Baculewski The Profane Anthem to Anne

Żyjąca w III wieku n.e. święta Cecylia za wiarę w Chrystusa została zamknięta we własnym domu w rozpalonej łaźni, gdzie poniosła śmierć męczeńska. Według tradycji była muzykalna i potrafiła grać na instrumentach, stąd uczyniono ją patronką muzyki kościelnej. Datę jej śmierci, 22 listopada, szczególnie uroczyście obchodzono w barokowej Anglii, dzięki m.in. działającemu w Londynie w drugiej połowie XVII wieku Towarzystwu Muzycznemu. Jemu to właśnie Henry Purcell (1659-1695) dedykował pierwszą z czterech ód poświęconych świętej Cecylii: Welcome to All the Pleasures Z 339. W porównaniu z późną, rozbudowaną i podniosłą Hail Bright Cecilia dzieło to wydaje się skromniejsze, początkowe słowa: Witajcie wszelkie rozkosze zachwycające, wdzięczny apetyt każdego zmysłu pobudzające, wskazują na przepyszną, pełną cudownych melodii i zaskakujących harmonii muzykę. Purcell był wybitnym twórcą muzyki instrumentalnej, o czym będzie można się przekonać słuchając wydanej już po jego śmierci, przepojonej angielską melancholią Sonaty triowej a-moll Z 804. Zarówno w tej kompozycji jak i w następującej po niej Sonacie triowej g-moll op. 2 nr 8 HWV 393

Jerzego Fryderyka Händla (1685-1759) wyraźnie słychać oddziaływanie stylu A. Corelliego i F. Geminianiego. Ostatni utwór wieczoru: The Profane Anthem to Anne Krzysztofa Baculewskiego (ur. 1950) nawiązuje do aury brzmieniowej angielskiego baroku i ód H. Purcella i J. F. Händla poświęconych św. Cecylii. Kompozycję poprzedza instrumentalny wstęp, w którym przeplatają się statyczne sekwencje klawesynu ze sprężystymi rytmicznie, giętkimi liniami melodycznymi smyczków typowymi dla A. Vivaldiego. Po nim następuje właściwy hymn, w którym pobrzmiewają barokowe harmonie bezpośrednio przypominające fragmenty Hail Bright Cecilia H. Purcella. Świecki hymn dla Anny został skomponowany do trzech strof wiersza metafizycznego poety angielskiego Johna Donne`a (1572-1631) i dedykowany jest kierownikowi zespołu Camerata Silesia Annie Szostak.   

Wojciech Stępień

Conductor

Performers

Adam Pastuszka violin
Dymitr Olszewski viola
Anna Firlus harpsichord
Daniel Zorzano double bass
Krzysztof Firlus viola da gamba
Tomasz Ploch pozytyw

Ticket prices

15 zł